Công bố sản phẩm Kẹp đa chức năng (M) 81835 (GG208)