Công bố sản phẩm Dao gọt hoa quả có lỗ 81965 (GG355)